Očkování proti chřipce

Očkujeme od 3.10.2018 v běžných ordinačních hodinách (poslední pacient 30 min před koncem)Není třeba se objednávat. Vakcína Vaxigrip Tetra (proti kmenům chřipky A i B). Cena – samoplátci 350,-  Plná úhrada pojišťovnou – věk nad 65 let a u pacientů se závažným chronickým onemocněním.

Nemůžu být očkován jen když jsem akutně nemocný a nebo jsem měl dříve alergickou reakci na očkování proti chřipce. Očkování, které chrání proti onemocnění virem chřipky, je přínosem pro každého člověka, ale jednoznačně je třeba ho doporučit pacientům, pro které z důvodu celkově špatného zdravotního stavu onemocnění chřipkou představuje tak velkou zátěž, že komplikace jsou velmi pravděpodobné, hospitalizace je pravděpodobná a závažné komplikace mohou končit i smrtí. Jedná se zejména o tyto skupiny pacientů: pacienti ve vyšším věku, pacienti po transplantaci kostní dřeně, pacienti se zaniklou nebo porušenou funkcí sleziny, pacienti s těžkou bronchitidou či astmatem, kardiaci, diabetici, onkologičtí pacienti, pacienti se závažnou poruchou imunity, pacienti se závažným onemocněním ledvin. 

Chřipka není nachlazení, jedná se o závažné, zpravidla horečnaté virové onemocnění s nutností pracovní neschopnosti a možnými závažnými komplikacemi. 

 

V ordinaci neregistrujeme nové pacienty z důvodu naplněné kapacity.

 

Přeregistrace pacientů z ordinace v Holešovicích

Pacienti, kteří jsou nyní registrování v Holešovicích a chtějí přejít do ordinace na Proseku, se k první návštěvě na Proseku objednají telefonicky u sestry (tel. 266 010 134). Přeregistraci provedeme při jejich příchodu do ordinace, kontinuita lékařské dokumentace je zajištěna. Prosím objednejte se, v naší ordinaci kromě akutních nemocných objednáváme na čas, abychom předešli vašemu čekání.