V pondělí 19.10. ordinace jen do 17:00, sestra není v ordinaci, do 18 hod zastupuje dr. Myslínová

Ve středu 21.10. NEORDINUJEME, sestra není v ordinaci, zastupuje dr. Myslínová. Pokud budete ve středu chtít žádanky na COVID a karanténu, napište mi to do mailu, budu vyřizovat veškeré ve středu došlé maily kolem 19 hod večer.

Očkování proti chřipce

Vzhledem k neutěšené situaci na trhu s vakcínami v celé republice OČKUJEME POUZE SENIORY a CHRONICKY NEMOCNÉ.

Na očkování přijďte v ordinačních hodinách bez objednání, k sestře.

Aktuání situace  COVID

Vážení pacienti, naše ordinace zatím i přes nárůst případů zůstává v obvyklém režimu. Některé změny ovšem zůstanou trvalé a to zejména důsledné oddělování ordinační doby pro pacienty s neinfekčními potížemi a pro pacienty s akutním onemocněním.

Prosím neobjednané pacienty, aby do ordinace chodili jen v době mezi 9-11 hod, (v pondělí 15-17 hod). Telefonujte prosím v době 7.30-11:00, v pondělí 12-17 hod. Nadále vyřizuji vaše maily.

COVID 19 (coronavirus) z naší společnosti asi delší dobu nezmizí, proto prosím pacienty s teplotou a chřipkovými příznaky, aby nadále nejdříve svůj stav konzultovali telefonicky nebo mailem. Nechoďte prosím „s chřipkou“ či „s podezřením na COVID“ bez předchozí domluvy do ordinace, ohrozíte tím ostatní pacienty i personál.

Karanténa – nařizuje se pacientům, kteří měli prokazatelný kontakt s člověkem, který se prokázal jako COVID pozitivní. Trvá 10 dní. Nařizuje ji hygienická stanice. Během karantény se opakovaně testuje. Po uplynutí 10 dnů, pokud se neobjeví klinické příznaky, ukončuji karanténu já jako váš praktický lékař na základě negativního testu na testovacím místě.

Izolace – nařizuje se pacientům, kteří jsou COVID pozitivní v domácím léčení. Ukončuje se po uplynutí 10 dní a když je pacient alespoň 3 dny bez obtíží, bez testování.

Jak se testuje? PCR testy – pro pacienty s podezřením na COVID 19 nebo pacienty před plánovaným operačním výkonem. Testuje se na testovacích místech se žádankou ode mě, zdarma. Relativně velmi spolehlivě stanovují skutečnou přítomnost viru na sliznicích dýchacích cest a tedy nakažlivost pacienta. Pokud se chce otestovat samoplátce, je cena kolem 2900,-. Výsledek je k dispozici za 1-3 dny

Kde vezmu žádanku?

po telefonické domluvě vám žádanku zašlu emailem a paralelně ji zadám do speciálního centrálního systému testování. Pro žádanku tedy rozhodně nechoďte do ordinace.

Jak dlouho to celé bude ještě trvat a co máme dělat?

Musíme se všichni smířit s tím, že tento nový virus z planety a naší společnosti asi nezmizí jen tak. Musíme se vyrovnat s tím, že jsou tu opět mezi námi infekční nemoci, které zatím neumíme ani vyléčit ani jim předcházet očkováním, a podle toho nastavit preventivní opatření: hlavní je ohleduplnost k jiným, pokora a opatrnost. Základní hygienické návyky nás pomohou uchránit – Myjme si často ruce mýdlem, nejezme na místech s možným výskytem infekce, dodržujme hygienu potravin, dodržujme bezpečnou vzdálenost od jiných lidí, v případě nachlazení či rýmy nosme roušku a nechoďme mezi lidi. Při podezření na onemocnění se nechte otestovat – předejdete dalšímu šíření viru.